Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 – 6/2020