Dzień Kobiet

DROGIE PANIE….
BY CZASU NIGDY  NIE BRAKOWAŁO,
A SZCZĘŚCIE ZAWSZE DOPISYWAŁO,
W SUKCESY OBRODZIŁO, A TO CO DOBRE NA LEPSZE SIĘ ZMIENIŁO.
ZDROWIA, POMYŚLNOŚCI I SAMYCH  WSPANIAŁYCH DNI
ŻYCZĄ
CHŁOPCY Z SP10 🙂