EGZAMINY

Drodzy Ósmoklaści, w związku ze zbliżającym się terminem egzaminów (na razie nie ma podstaw do tego, żeby mówić o ich przesunięciu), Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała dla Was próbne egzaminy, które możecie napisać w domu. Udział w nich jest dobrowolny,ale gorąco namawiam do podjęcia tego wysiłku. W tym dniu nie będziecie mieć lekcji, waszym zadaniem będzie tylko próba egzaminacyjna.

Materiały egzaminacyjne obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

 • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski; egzamin trwa – 120 minut,
 • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka; egzamin trwa – 100 minut,
 • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne; egzamin trwa – 90 minut.

 

Wskazane jest, abyście – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę formie, np.

 • w pliku w edytorze tekstów;
 • na wydruku – pamiętamy, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;
 • korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);
 • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

 

Następnie należy przesyłać swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych, podpisanych plików lub zdjęć podpisanychposzczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną. Prace te wysyłać należy na następujące adresy:

Język polski – do p.Katarzyny Grajewskiej – [email protected]

Matematyka – do p,Lidii Błaszyk – [email protected]

Język angielski – p.Bartosz Budny – [email protected]

Język niemiecki –  p. Sylwia  Śliwowska –  [email protected]

Ważne jest, żebyście wykonali zadania w warunkach najbardziej zbliżonych do prawdziwego egzaminu, trzymając się wyznaczonego czasu i nie korzystając z żadnej pomocy. Prace będą oceniane (nie będzie ocen cząstkowych), a Wy otrzymacie informację zwrotną – nad czym trzeba jeszcze popracować przed właściwym egzaminem! Pisząc zgodnie z zasadami sami odpowiecie sobie, na ile jesteście przygotowani.

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie oraz ich rodzice mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
 • arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
 • arkuszeegzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.
 • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
 • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

 

Opracowano na podstawie wiadomości z Departamentu Informacji i Promocji
Ministerstwa Edukacji Narodowej