Plan lekcji

Plan lekcji uczniów , proszę otworzyć link w pdf.

Można plan pobrać i drukować.

 

https://sp10.poznan.pl/wp-content/uploads/2021/10/plany_18_10.pdf