Informacja o egzaminie ósmoklasisty dla Rodziców

INFORMACJA O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY DLA RODZICÓW

(PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

Na stronie internetowej szkoły w zakładce EGZAMIN dostępne są wytyczne GIS, MEN i MZ, dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminów ósmoklasistów oraz 

 

a.

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 
W terminie głównym 1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

 
W terminie dodatkowym  

1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

 

 

 

 

       

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

Czas trwania (min)

język polski 120               przedłużenie do 180
matematyka 100 do 150
język obcy nowożytny 90 do 135

 

 

  1. zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia) – patrz „Organizacja egzaminu ósmoklasistów”.
  2. Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

– informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019

– przykładowe arkusze egzaminacyjne

– arkusze egzaminu próbnego

– arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.

PO EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

  1. W przypadku unieważnienia egzaminu z przyczyn określonych w pkt 7.1.3. szkoła jest zobowiązana udzielić rodzicom szczegółowych wyjaśnień dotyczących przyczyn oraz trybu unieważnienia oraz udzielić zdającemu i jego rodzicom pełnego wsparcia na kolejnych etapach przeprowadzanej procedury.
  2. Rodzicom uczniów należy również przypomnieć o możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz zaznajomić osoby zainteresowane z procedurą dokonywania wglądu.