Kalendarz imprez 2022/2023

 

TERMINARZ UROCZYSTOŚCI I WYDARZEŃ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W POZNANIU

ROK SZKOLNY 2022/2023

Forma i możliwości realizacji uzależnione od sytuacji epidemicznej w kraju

 

 

 

 

 

Lp.

 

 

Miesiąc

 

 

Nazwa uroczystości, imprezy, akcji

 

 

 

Cel uroczystości,

imprezy, akcji

 

 

Forma uroczystości, imprezy, akcji

 

 

Termin przeprowadzenia

 

Osoba odpowiedzialna za koordynację i przeprowadzenie

 

1   Festyn integracyjny klas pierwszych Integracja zespołu Gry i zabawy sportowe i integracyjne 29 sierpnia 2022 Wychowawcy klas 1
2  

WRZESIEŃ 2022

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Pasowanie pierwszoklasistów

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 Apel dla poszczególnych grup wiekowych, spotkanie z wychowawcą klasy 1 września 2022 Dyrekcja, wychowawcy klas
 

3

Sprzątanie świata Wychowanie ekologiczne Porządkowanie terenów zielonych wokół szkoły,

konkurs

 wrzesień 2022 Wychowawcy kl.1 -VIII
4 Dzień Kropki Nauka tolerancji, kreatywności, pomysłowości,  zachęcanie do samodzielnego myślenia i działania plansze, gry, zabawy 15 września 2022 Nauczyciele przedmiotów
5 PAŹDZIERNIK 2022 Obchody Dnia Chłopca Integracja Niespodzianki wg inwencji koleżanek i wychowawcy  30 września 2022 Wychowawcy i SU
6 Wybory do Samorządu Uczniowskiego Wybory do Samorządu Uczniowskiego Nauka demokratycznego życia do 30 września 2022

 

Opiekunowie SU
7 Światowy Dzień  Mycia Rąk Wychowanie prozdrowotne w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie Pogadanka i pokaz 10-13 października 2022 Zespół SZSPZ i wychowawcy
8  Zaprzysiężenie SU  Wychowanie prospołeczne   13 października 2022   Opiekun SU w SP
9 Dzień Edukacji Narodowej Rozwój kreatywności uczniów   Gazetki szkolne i okolicznościowe, 13 października 2022 SU, nauczyciele, uczniowie
10 Realizacja projektu Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS Kształtowanie postaw patriotycznych Wystawy, konkursy, gazetki cały rok szkolny p. J. Jeleniewicz, p.M.Sekuła
11 Dzień Sybiraka Kształtowanie postaw patriotycznych Spotkania z Sybirakami, film, prezentacja październik 2022 p. J. Jeleniewicz, p.M.Sekuła
12   Europejski Tydzień kodowania Rozwijanie kompetencji IT kodowanie i szyfrowanie 10 – 23 października 2022 p. S. Sworek, p.A. Kułakowska, n-le informatyki
13 LISTOPAD 2022 (miesiąc tradycji i kultury polskiej) Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości Wychowanie patriotyczne i podtrzymanie tradycji  Obchody rocznicy odzyskania niepodległości  

10 listopada 2022

 

 

wychowawcy klas, nauczyciele historii

14 Święto Życzliwości Kształtowanie i utrwalanie postaw życzliwości grafiki, gazetki, komunikaty, ogłoszenia 18 listopada 2022 p. M.Koteras
15 Światowy Dzień Pluszowego Misia Integracja

Rozwój kreatywności uczniów  rodziców

Wizyta w bibliotece szkolnej, gazetki klasowe, konkurs, obchody wg inwencji SU 25 listopada 2022 p. S. Kostrzewska –Sworek, A. Lebecka

wychowawcy klas 1-3

SU

16 Andrzejki Integracja, rozwój kreatywności uczniowskiej Zabawa taneczna

wróżby

listopad 2022 SU, wychowawcy klas, rodzice
17 GRUDZIEŃ  2022 Mikołajki Podtrzymanie tradycji, promocja szkoły w środowisku lokalnym Olimpiada sportowa, konkursy i imprezy klasowe grudzień 2022 Wychowawcy klas i nauczyciele WF-u, rodzice, SU

p.M.Skrzypczak

p.B. Pilak

18 Międzynarodowy Dzień Wolontariusza Uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka, rozwój empatii Zadnia i akcje realizowane w ramach planu wolontariatu szkolnego 5 grudnia 2022 Dyrektor szkoły, p.K.Maciejewska, p.G.Rydlewska, p.J.Zaręba
19 „Radość pod choinką” Rozwijanie pozytywnych postaw społecznych, niesienie pomocy ludziom samotnym. Akcja – podarunki dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sielskiej (wytwory pracy artystycznej uczniów) grudzień 2021  

Wolontariat:

p. J.Zaręba

p. K. Maciejewska;

p. J. Prokop

p. L. Kubiak

 

 

20  

Jarmark świąteczny

 

Podtrzymanie tradycji

 

Stoisko świąteczne

 

grudzień 2021

Wolontariat,

p. W. Kąkolewska

p.A. Kułakowska i wychowawcy

 

21 Świąteczne spotkanie społeczności szkolnej

 

Integracja środowiska szkolnego. Podtrzymywane tradycji świątecznych, wspólne kolędowanie. Spotkanie wigilijne, przygotowanie odświętnego wystroju szkoły, jasełka 22 grudnia 2021 p. J. Jeleniewicz

p. K. Maciejewska

p. P. Kaczmarowski

p. A. Kułakowska

s. Michała

wychowawcy klas i

SU

22 STYCZEŃ

/LUTY 2023

Baliki karnawałowe dla klas 1-III Integracja Zabawy taneczne Styczeń/luty 2023 Nauczyciele klas 1 – 3

p.A. Kułakowska

23 Rocznica wyzwolenia Poznania Wychowanie patriotyczne Gazetka w holu szkoły,

gazetki w salach lekcyjnych

luty 2023 wychowawcy klas, nauczyciele historii
24 MARZEC   2023  

Dzień Otwarty Szkoły dla kandydatów do szkoły i  ich rodziców

 

Promocja Szkoły

 

Prezentacja dorobku szkoły, zwiedzanie budynku i sal lekcyjnych

 

marzec 2023

Nauczyciele,

nauczyciele WF – u, trenerzy,

wychowawcy świetlicy

wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej

25 Dzień Kobiet Integracja zespołów klasowych Imprezy wg inwencji wychowawców i kolegów 8 marca 2023 Wychowawcy klas i SU
26 Światowy Dzień Dzieci z zespołem Downa Promowanie praw osób z ZD do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym happening 21 marca 2023 p.J. Prokop,

p.G. Urbańska,  SU, wychowawcy klas 1-8

27 Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej Wychowanie prozdrowotne w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie  pogadanki na godzinach wychowawczych  marzec 2023 Zespół SZSPZ, wychowawcy klas
28 Międzynarodowy Konkurs „Kangur” Matematyczny Rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród dzieci, umiejętności logicznego myślenia test marzec  2023 p. D. Czabański, nauczyciele matematyki
29 Zielono mi Powitanie wiosny Impreza szkolna – konkursy plastyczne i literackie 21 marca 2023 Samorząd Uczniowski

p. A. Kułakowska

30   Jarmark wielkanocny Podtrzymywanie tradycji, prezentacja własnych prac Stoisko świąteczne 28 marca -1 kwietnia Wolontariat

p. W. Kąkolewska

p.A. Kułakowska i wychowawcy

 

31 KWIECIEŃ/MAJ 2023 Rekolekcje wielkopostne Stworzenie możliwości dla praktyk religijnych Spotkania w kościele 3-5 kwietnia 2023 Katecheci i wychowawcy
32 Wymiana młodzieży    z Litwy Integracja z polonią litewską Spotkania integracyjne, poznawanie miasta  kwiecień Dyrekcja

p. M. Sekuła

p.J.Jeleniewicz

33  80 rocznica Zbrodni Katyńskiej, Uroczystości pod pomnikiem Sybiraka
w rocznicę deportacji Polaków w głąb Rosji
Wychowanie patriotyczne udział w uroczystościach
m. Poznania poświęconych Golgocie Wschodu
kwiecień 2023 – zgodnie z kalendarzem organizatora Nauczyciele historii, wychowawcy klas, poczet sztandarowy
34 Dzień Ziemi – pasowanie na Młodego Ekologa Wychowanie proekologiczne Przedstawienie, szwedzki stół, sadzenie kwiatów kwiecień 2023 p. G. Rydlewska i wychowawcy klas 4
35 Rocznica Konstytucji
3 Maja
Wychowanie patriotyczne Gazetka w holu szkoły,

w salach lekcyjnych

29 kwietnia 2023 wychowawcy klas
36 Górczyńska Olimpiada  Przedszkoli Kształtowanie postaw prozdrowotnych, integracja społeczności lokalnych gry, zabawy sportowe kwiecień 2023 p.M. Kopeć, p.Pilak
37   Wizyta klas trzecich w budynku B Zapoznanie z budynkiem B, nauczycielami i nowymi przedmiotami Zwiedzanie szkoły, uczestnictwo w pokazowych zajęciach Maj 2023 Dyrekcja, wychowawcy klas trzecich, nauczyciele przedmiotó1)w
38   V Memoriał im. M. Zawiei w piłce siatkowej dziewcząt Integracja lokalnej społeczności Rozgrywki sportowe maj 2023 Trenerzy piłki siatkowej
39   Dzień Unii Europejskiej

Dzień Wielokulturowy

„Poznajmy się”

Dzień    Patrona

1.Zapoznanie z postacią i twórczością partona szkoły A.Fiedlera

2.Kształtowanie postaw obywatelskich, tolerancji, otwartości na drugiego człowieka

 

Konkursy, tematyczny wystrój sal, prezentacja, warsztaty

 

maj/ czerwiec 2023 Nauczyciele języków obcych;

p. R. Korzyb-Nowak

p.I.Rucka

 

40 CZERWIEC 2023 Dzień Dziecka Podsumowanie całorocznego szkolnego projektu międzykulturowego Festyn, imprezy sportowe      czerwiec 2023 Wychowawcy Nauczyciele WF-u

Rada Rodziców

41 Rocznica Czerwca 1956 roku Wychowanie patriotyczne Lekcje j. polskiego i historii,

gazetki w salach lekcyjnych

czerwiec 2023 p. G. Rydlewska

Wychowawcy klas,
poloniści

42 Podsumowanie II półrocza w szkole Podsumowanie rocznej pracy uczniów, upowszechnianie osiągnięć uczniów. Gazetka szkolna,

strona internetowa szkoły

 

 czerwiec 2023 p. R.Korzyb-Nowak,

p. S. Kostrzewska-Sworek

 

43 Pożegnanie Absolwentów Pożegnanie ósmoklasistów Imprezy okolicznościowe Czerwiec 2023 Rodzice klas VIII,

Wychowawcy klas VIII,

44 Pożegnanie klas VIII Podsumowanie edukacji uczniów w szkole Pożegnalna akademia 23 czerwca 2022 Wychowawcy klas VIII
45 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Spotkanie społeczności szkolnej 23  czerwca 2023 wychowawcy klas

SU – część oficjalna

46 WRZESIEŃ

2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 Spotkanie poszczególnych grup wiekowych z wychowawcą klasy 1 września 2023 SU – część oficjalna

 

  • Całoroczny projekt w ramach Szkoły Promującej Zdrowie  – koordynator  G.Rydlewska, K. Maciejewska, S. Śliwowska,
  • Całoroczny projekt multikulturowy – koordynator G.Rydlewska,
  • Całoroczne wyjścia klas sportowych na zawody, turnieje wg grafiku imprez sportowych – odpowiedzialni trenerzy.
  • Całoroczna działalność wolontariatu szkolnego –p.V-ce Dyrektor, p. J. Zaręba, p.G.Rydlewska