Kalendarz szkoły 2021_2022

Lp. Terminy Treści
1. ×          1 września 2021r.

×          środa- według harmonogramu

×           

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego
Spotkanie wychowawców z uczniami

2. I półrocze roku szkolnego 2021-2022

II półrocze roku szkolnego 2022-2022

  01.09.2021 r. –30.012022

31.01- 2022- 24.06.2022

3.  

07 września 2021r.(wtorek)

godz. 17.00- klasy I

godz.17.30-OP1a, OP1b

 

08 września 2021 r( środa)

godz. 17.00- klasy II

godz.17.30- klasy III

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebrania z rodzicami( na zebranie zapraszamy po jednym rodzicu)

Budynek A

 

4.  

08 września 2021r( środa)

godz. 17.00-klasa IV, V

godz.17.30- klasa VI,OP4

 

09 września 2021r( czwartek)

godz. 17.00-klasa VII, VIII

godz.17.30- klasa OP7,OP8

 

 

Zebrania z rodzicami (na zebranie zapraszamy po jednym rodzicu)

Budynek B

 

5. 18 listopada 2021r,

budynek A+ B- czwartek

wszystkie klasy godz. 1800

 

Konsultacje

 

7. 23 grudnia 2021-31 grudnia 2021 Zimowa przerwa świąteczna

 

  09  grudnia 2021r.

budynek A+B

godz.18.00

(czwartek)

 

 

Konsultacje dla rodziców

 

 

8.  

10stycznia 2022 r.

(poniedziałek)

 

Podanie uczniom proponowanych ocen z przedmiotów i zachowania

 

9. 17 stycznia- 30 stycznia  2022 r.

 

Ferie zimowe
10. 12 stycznia 2022.

(środa)

Rada klasyfikacyjna- za I półrocze
11. 13 stycznia 2022 r.

(czwartek)

budynek A godz.17.00

budynek B godz. 18.00

 

Wywiadówki

 

12. 3 lutego 2022r. (czwartek) Rada analityczna po I semestrze
13. 07. 04 .2022 r.

od godz.17.00-19.00(budynek A+budynekB)

(czwartek)

Konsultacje z rodzicami

 

Zebrania klasy 8 oraz OP8 – poinformowanie rodziców
o procedurach  egzaminacyjnych  ósmoklasisty

Konsultacje na terenie szkoły lub on-line

 

14. 11,12,13 kwietnia 2022r. Rekolekcje

Pierwsze 3 lekcje w szkole według planu –potem przejście do kościoła

15. 14-19  kwietnia 2022r. Wiosenna przerwa świąteczna
16. 05 maja 2022r (czwartek)

Budynek A godz.17.00

 

05  maja 2022 r. (czwartek)

Budynek Bgodz. 18.00

Konsultacje

 

Konsultacje na terenie szkoły lub on-line

 

17. 24 maja  2022 r.

25 maja  2022r.

26 maja  2022r.

 

Egzaminy Ósmoklasisty:

język polski

-matematyka

-język obcy nowożytny

18. 08  czerwca 2022 r.

( środa)

 

 

Podanie uczniom  przewidywanych ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów i zachowania
19. 15 czerwca 2022 r.

środa

Rada klasyfikacyjna- II semestr
20. 24 czerwca 2022 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
21. 25czerwca  – 31 sierpnia 2022 r. Ferie letnie