Kalendarz szkoły

KALENDARIUM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Terminy Treści
01. września 2020 r.

wtorek-

         

      

Rozpoczęcie Roku Szkolnego
 spotkania wychowawców z uczniami
I półrocze roku szkolnego 2020 – 2021

II półrocze roku szkolnego 2020 – 2021

01.09.2020 r. – 05.02.2021

08.02.2021- 26.06.2021

 

07. września 2020 r. – klasy “0” i klasy I

godz. 17.00-18.00 – gr I

godz.18.30-19.30- gr II

 

08. września 2020 r. – klasy II

godz. 17.00-18.00- gr I

godz.18.30-19.30- gr II

 

09. września 2020 r. – klasy III

godz. 17.00-18.00- gr I

godz.18.30-19.30- gr II

 

Zebrania z rodzicami

Budynek A

 

09. września 2020 r.

klasy IV, V, VI, OP2

godz. 17.00-18.00 – gr I

godz.18.30-19.30 – gr II

 

10. września 2020r

klasy VII, VIII, OP3

godz. 17.00-18.00- gr I

godz.18.30-19.30- gr II

 

Zebrania z rodzicami

Budynek B

 

19. listopada 2020 r.

budynek A+ B- czwartek

wszystkie klasy godz. 1700

 

Półwywiadówki:

Wszyscy nauczyciele do dyspozycji rodziców do godz. 19.30.

W razie konieczności spotkania on-line.

23. grudnia 2020 r. – 01. stycznia  2021 r.

04., 05. stycznia 2021 r. – dni wolne od zajęć szkolnych,

06. stycznia – święto – dzień wolny od zajęć szkolnych

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

12. stycznia 2021r.

budynek A+B godz.18.00 (poniedziałek)

 

Zebrania  z rodzicami

Wychowawcy przekazują informacje o  zagrożeniach oceną niedostateczna z przedmiotów nauczania oraz nieodpowiednią lub naganną zachowania. 

                Wszyscy nauczyciele do dyspozycji rodziców do godz. 20.00

03. lutego 2021 r. Podanie uczniom proponowanych ocen z przedmiotów i zachowania.

 

11. lutego 2021 r.

                                 

budynek A godz.17.00

budynek B godz. 18.00

 

Wywiadówki
Wszyscy nauczyciele do dyspozycji rodziców do godz. 20.00

Konsultacje na terenie szkoły lub on-line

 

15 lutego – 26 lutego 2021 r.

 

Ferie zimowe
02 marca 2021r. Rada analityczna po I półroczu
15 kwietnia 2021 r.

od godz.18.00 – 20.00

(budynek A + budynek B) klasy ósme

Konsultacje z rodzicami – obowiązują wszystkich nauczycieli

Poinformowanie rodziców o procedurach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty

Konsultacje na terenie szkoły lub on-line

 

30.03. – klasy 0-3 i OP1
 31.03. – klasy 4-8 i OP2 i 3.
Rekolekcje
01. – 06.  kwietnia 2021r. Wiosenna przerwa świąteczna
14. maja 2021 r.

budynek A

 

16. maja 2021 r.

budynek B

 

Zebrania  z rodzicami

Podanie rodzicom informacji o uczniach zagrożonych oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego oraz grożących ocenach nagannych i nieodpowiednich zachowania 

Konsultacje na terenie szkoły lub on-line

 

 

25 maja  2021 r.

26 maja  2021r.

27 maja  2021r.

 

Egzaminy Ósmoklasisty:

język polski

– matematyka

– język obcy nowożytny

14 czerwca 2021 r.

 

 

Podanie uczniom  przewidywanych ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów i zachowania.
26 czerwca 2021 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
27 lipca – 31 sierpnia 2021 r. Ferie letnie

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych – zajęcia opiekuńcze:

09 listopada 2020 r.

10  listopada 2020 r.

30 kwietnia 2021 r.

25  maja 2021 r.- egzaminy

26  maja 2021 r.- egzaminy

27  maja 2021 r.– egzaminy

04  czerwca 2021 r.