Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 

Czy każda klasa ma swoja salę ?

Tak, każda klasa ma swoją salę lekcyjną, klasy I na I piętrze, oddział przedszkolny w odrębnym skrzydle.

 

Czy świetlica jest płatna ?

Świetlica jest nieodpłatna, przyjmujemy dobrowolne wpłaty rodziców na materiały papiernicze, farby, plastelinę itp.

 

W jakich zajęciach dodatkowych mogą uczestniczyć pierwszoklasiści ?

Tak jak wszystkim uczniom z klas I-III, oferujemy pierwszoklasistom zajęcia plastyczne, techniczne, sportowe, teatralne, taneczne, kodowanie, kostka Rubika … .

Zajęcia pozalekcyjne są nieodpłatne.

 

Jak liczne są klasy ?

W zależności od naboru, nie więcej niż 25 uczniów.

 

Jakie są godziny otwarcia oddziału przedszkolnego?

Od godz. 7.30 do godz. 16.30.

 

Ile dzieci jest w grupie przedszkolnej?

Maksymalnie 25 dzieci.

 

Jak wygląda żywienie?

Firma cateringowa wydaje śniadania i obiady dwudaniowe.

 

Czy dzieci mogą uczestniczyć w więcej niż 1 nieodpłatnych w zajęciach dodatkowych?

Dzieci mogą uczestniczyć w wybranych zajęciach dodatkowych.

 

Do której pracuje świetlica?

Świetlica jest czynna od godz. 7 do 16.30.

 

Czy w świetlicy jest podział na grupy?

W świetlicy podzielone są na 2 – 3 grupy – klasy I, II i III, w zależności od ilości dzieci.

 

Czy w ciągu dnia można podejrzeć co dzieje się w klasie?

Nie, nie ma takiej możliwości.

 

Kto zaopiekuje się dzieckiem w izolatce?

Pielęgniarka, pedagog, psycholog, nauczyciel.

 

Czy szkoła ma sukcesy?

Tak,  o naszych sukcesach można bieżąco czytać na stronie internetowej szkoły oraz na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/

 

Czy w szkole jest sklepik?

Nie ma sklepiku.

 

Czy w szkole jest monitoring?

W szkole jest monitoring wewnętrzny – klatki schodowe i korytarze oraz zewnętrzny – boiska szkolne.

 

Jakie są metody rozwiązywania konfliktów (jeśli się takowe pojawiają)?

Jeżeli pojawiają się konflikty pomiędzy dziećmi, rozwiązuje je wychowawca, nauczyciel pełniący dyżur podczas przerwy, na której miało miejsce zdarzenie lub pedagog/psycholog szkolny. O każdym zdarzeniu informowani są rodzice.

 

Czy uczeń ma szafkę na książki?

Tak, każdy uczeń ma swoją szafkę na odzież, podręczniki, strój do wf, przybory… .

 

Czy lekcje odbywają się zawsze rano?

Nasza szkoła jest jednozmianowa, lekcje rozpoczynają się prawie zawsze o godz. 8.00.

 

Ilu uczniów uczy się w szkole, a ilu aktualnie dzieci w budynku przy Bosej?

W całej szkole uczy się prawie 400 uczniów, w budynku przy ul. Bosej ok. 150 uczniów.

 

Czy szkoła organizuje naukę pływania?

Tak, dla klas 2 – 3, częściowo odpłatnie.

 

Jak wygląda  przekazywanie dziecka do świetlicy szkolnej?

Wychowawca sprowadza uczniów po lekcjach do świetlicy szkolnej.

 

Czy dzieci mogą zmieniać buty?

Nie, uczniowie nie mogą zmieniać butów.

 

Czy pierwszoklasiści mogą już od września wypożyczać książki z biblioteki szkolnej?

Tak, na początku wypożyczają z rodzicami lub wychowawcą, potem już samodzielnie.

 

Gdzie uczniowie spędzają przerwy?

Przerwy uczniowie spędzają na dużym boisku lub na placyku zabaw.