Projekt „Razem w szkole – mosty integracji”

 

9 czerwca br. w Warszawie odbyło się podsumowanie konkursu grantowego IOM – UN Migration, w którym nasza szkoła miała zaszczyt uczestniczyć. W programie znalazły się wystąpienia przedstawicieli IOM i MEiN, warsztaty psychologiczne, prezentacje wybranych projektów, praca w grupach oraz panel dyskusyjny. 🌟
Nasz projekt „Razem w szkole – Mosty Integracji” zyskał uznanie dzięki różnorodnym działaniom: warsztatom językowym, psychologiczno-pedagogicznym, teatralnym, rękodzielniczym oraz wycieczce do Ostrowa Lednickiego. Każde z tych wydarzeń przyczyniło się do budowania silniejszych więzi i zrozumienia w naszej społeczności szkolnej. 🏫🤝
Jesteśmy ogromnie dumni z zaangażowania naszych uczniów i nauczycieli. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas na tej drodze. Przed nami kolejne inspirujące wyzwania! 💡💖

 

 

Projekt odbywa się pod hasłem „Razem w szkole- mosty integracji”  w ramach konkursu grantowego International Organization for Migration (IOM) finansowanego przez Stany Zjednoczone Ameryki. Dotyczy działań ukierunkowanych na integrację  społeczności szkolnej, w szczególności uczniów miejscowych  z dziećmi z doświadczeniem migracji. Celem podejmowanych działań jest tworzenie wspólnych „mostów integracji”, budowanie silnej społeczności szkolnej opartej na wzajemnym zrozumieniu i szacunku, stworzenie przyjaznego środowiska szkolnego, w którym każde dziecko, niezależnie od tła kulturowego, znajduje wsparcie i zrozumienie.

Działania w ramach projektu:
Warsztaty językowe

Warsztaty psychologiczno- pedagogiczne

Warsztaty teatralne

Warsztaty rękodzieła

Wycieczka regionalna