Skrzydlate Czytanki Mocy

Fundacja Dziecięce Skrzydła Mocy działa na rzecz wzmacniania odporności psychicznej dzieci i młodzieży. W ramach działania organizowana jest w szkołach, przedszkolach i bibliotekach akcja „Dziecięce Czytanki Mocy” – zajęcia oparte na bajkach, rozwijających u dzieci kompetencje społeczne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.