Spotkania z Policją w klasach 6-8

Spotkania z Policją w 6-8

W  dniu dzisiejszym w klasach VI-VIII odbyły się pogadanki edukacyjno-profilaktyczne prowadzone przez policjantów z Komisariatu Policji Poznań – Grunwald  Zespołu Profilaktyki Społecznej. Tematyka to odpowiedzialność prawna osób nieletnich, zjawisko cyberprzemocy oraz bezpieczne korzystanie z Internetu.