Stołówka

Stołówka
Stołówka

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAPISÓW I PŁATNOŚCI ZA POSIŁKI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

 

Zapisy na posiłki odbywają się SMS-em lub telefonicznie pod nr 882037149 lub w Stołówce szkolnej w godzinach od 7:00 do 14:00

Należy też dostarczyć wypełnione zgłoszenie chęci korzystania z obiadów.

Płatność za posiłki można dokonać w Stołówce lub przelewem na konto

KIM  KATARZYNA SOWACKA Nr Rachunku 72 1940 1076 3015 0197 0000 0000

W tytule wpisujemy IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASA, OKRES OPŁATY ORAZ KTÓRE DNI

Mnożymy ilość dni * stawka za posiłek w danym miesiącu (w sprawie odliczeń prosimy o kontakt SMS)

Przeterminowanie płatności do 10 dni będzie skutkować nie wydaniem posiłku.

Nieobecność dziecka, rodzic lub opiekun zobowiązany jest zgłosić TYLKO I WYŁĄCZNIE W FORMIE SMS pod wskazany numer do godziny 8:00 dnia, w którym dziecko ma spożyć posiłek. Późniejsze zgłoszenia nie będą uznawane.   W przypadku rezygnacji z miesięcznych obiadów prosimy o niezwłoczne poinformowanie Stołówki, w innym przypadku koszty za posiłki zostaną naliczone.

Stołówka szkolna współpracuje z ośrodkami MOPR.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr Telefonu 882037149

 

Cały obiad (I i II danie) – 14 zł

II danie – 12 zł

Zupa (I danie) – 4,5 zł

Obiady będą wydawane od 05.09.2023r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Informacje o stołówce szkolnej

Wszystkie posiłki przygotowywane są na miejscu.

W związku z tym prosimy o zgłaszanie dzieci na obiadki telefonicznie lub sms-owo pod numer 882-037-149

Rodzic zobowiązany jest poinformować kuchnie o nieobecności dziecka w danym dniu do godziny 8.00   wyłącznie smsem pod nr tel.   882-037-149  .      Odliczenia będą dokonywane w kolejnym miesiącu tylko i wyłącznie na podstawie informacji zgłoszonej sms.

Proszę o samodzielne nie rozliczanie posiłków , gdyż nie będzie to uwzględnione. 

 

 

 

Wpłat można dokonywać przelewem na konto

KiM Usługi gastronomiczne i handlowe

Katarzyna Sowacka

  1. Ściegiennego 10, 60-128 Poznań

numer 72 1940 1076 3015 0197 0000 0000

w tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.