Szkoła

Udokumentowany kroniką szkolną początek historii szkoły datuje się od 1871 roku. Wspomniano w niej również o starym budynku szkolnym spalonym w wielkim pożarze. Stał on na zachodnim krańcu wsi opodal toru kolejowego, na przeciwko stawu zwanego „Ślam”. Nową szkołę pobudowano na wschodnim krańcu wsi niedaleko szosy. Objął ją opieką nauczycielską Tadeusz Pawlak. Gmina Górczyn liczyła wówczas 1200 mieszkańców. W 1873 roku do szkoły zapisano 240 dzieci.

25 września 1906 roku – 20 czerwca 1907 roku – strajk szkolny w szkole spowodowany usunięciem języka polskiego na rzecz niemieckiego na lekcjach religii.

31 grudnia 1908 roku rektor Tadeusz Pawlak został przeniesiony na emeryturę na własny wniosek, po przepracowaniu 38 lat w szkole górczyńskiej.

1918 rok – po oczyszczeniu Poznania z niemieckich sił zbrojnych szkoła przy ul. Bosej ponownie zaczyna swoją działalność. Chłopcy rozpoczynają naukę przy ul bosej, natomiast dziewczynki w trzech budynkach przy ul. Kosynierskiej.

W styczniu 1919 roku rektorem szkoły na bardzo krótki czas zostaje Alejski, a po nim tę funkcję obejmuje Jan Krośniak. W latach dwudziestych szkoła była dwa razy przebudowywana.

W 1929 roku szkoła została przebudowana po raz drugi. W dziesiątce uczyli się chłopcy, dziewczęta w szkole nr 24 przy ul. Kosynierskiej, a koedukacyjną była szkoła nr 44 przy ul. Palacza. Do wybuch II wojny światowej kierownikiem placówki był Pan Kwaśnik.

13 października 1939 roku Niemcy bardzo szybko otworzyli szkołę pod warunkiem, że wykłady będą w języku niemieckim. Nie dowierzano polskiemu gronu nauczycielskiemu i 12 listopada szkołę zamknięto. Nauczyciele zostali zmuszeni do opuszczenia swych mieszkań, a młodzież wykorzystano do ciężkiej pracy w fabrykach przemysłu wojennego lub wywożono do pracy do Niemiec.

W 1944 roku szkołę zajęto dla niemieckich oddziałów kobiecych.

W styczniu 1945 Niemcy przygotowali obronę Poznania przed wojskami radzieckimi, umieszczono w szkole 500 żołnierzy batalionu pancernego, którzy wkrótce wymaszerowali pozostawiając tylko 20 ludzi. Żołnierze ci kierowali ogień do zbliżających się wojsk radzieckich , w wyniku ostrzału został uszkodzony budynek szkoły.

29 stycznia 1945 roku urządzono w szkole szpital ,przez który przewinęło się przeszło 3000 rannych żołnierzy radzieckich, 48 z nich znalazło swoje miejsce wiecznego spoczynku w ogródku szkolnym.

W 1946 roku Leokadii Góralowej został powierzony obowiązek organizacji 7 klasowej szkoły podstawowej, zarekwirowała ona budynek przy ulicy Głogowskiej 147 gdzie odbywały się zapisy dzieci oraz młodzieży,

W lutym 1945 roku rozpoczęcie nauki X Publicznej Szkoły Powszechnej w budynku szkoły przy ulicy Jarochowskiego, gdyż budynki przy Bosej i Kosynierskiej były zajęte przez radzieckie władze wojskowe,

14 marca 1945 następuje uroczyste poświęcenie budynku szkoły przy Bosej przez ks. dr Romana Mielińskiego. Do szkoły zapisano 500 uczniów.

Więcej w galerii

4 września 1945 roku nowy rok szkolny rozpoczyna kierowniczka Leokadia Góralowa,

1 grudnia 1946 roku pożegnanie p. Góralowej, na stanowisko p.o. kierownika szkoły została powołana Helena Ederrowa,

13 listopada 1946 roku, święto patrona szkoły :św. Stanisława Kostki,

1947 roku, kierownictwo obejmuje Bronisława Moderska,

Od 13 do 27 lutego 1947 roku została przerwana nauka w szkole z powodu epidemii grypy,

16 marca 1948 na kierownika szkoły został powołany Leon Macniak,

We wrześniu 1949 szkoła została podzielona na dwie szkoły: 10 powszechną i jednolitą ogólnokształcącą, dyrektorem szkoły ogólnokształcącej został p. Leon Macniak, a 10-ki p. Kazimiera Kałamajska (pełniąca również obowiązki kierownicze w SP 30),

We wrześniu 1951 SP 10 i LO nr 8 rozpoczynają razem rok szkolny (tak do roku 1956 ),

W czrewcu 1952 klasy siódme zdają po raz pierwszy egzamin pisemny i ustnyz j. polskiego i matematyki,

W czerwcu 1953 roku Samorząd Szkolny nawiązał kontakt ze szkołą w Szczepankowie, od 1951 do 1954 roku szkoła stara się wszelkimi sposobami postawić barak, który służyłby jako dodatkowe pomieszczenie,

W czerwcu 1955, na koniec roku szkolnego, zostaje oddana do użytku nowo wybudowana świetlica,

W kwietniu 1956 roku Młodzieżowy zespół artystyczny SP 10 wystawił bajkę „Pastuszek i królewna”, pieniądze uzyskane za wstęp na przedstawienie (okoliczne szkoły oraz dorośli) zostały przekazane na budowę o Pomnika Bohaterów w Warszawie,

20 grudnia 1957 roku Szkoła Ogólnokształcąca nr 8 otrzymała nowy gmach przy ulicy Głogowskiej 86, od tego momentu SP 10 pozostała sama w budynku przy Bosej,

W 1956 roku w szkole było 14 klas, 3 pracownie, uczyło się 700 dzieci,

W 1957 roku otwarto pracownię geograficzną jako czwartą w Poznaniu,

Od 28 października do 10 listopada 1957 roku szkoła zamknięta z powodu epidemii grypy, rokrocznie latem ,szkoła była zajmowana na kwatery dla gości MTP,

W 1960 roku wyremontowano pomieszczenia piwniczne na stołówkę, dokonał tego opiekun szkoły – Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Przemysłu Lekkiego, ul. Krauthofera 10,

24 czerwca 1961 roku następuje odejście na emeryturę po 42 latach pracy nauczycielskiej kierowniczki Kazimiery Kałamajskiej

1 września 1961 roku szkołę obejmuje kierownictwem p. Karol Ceptowski, tymczasowo w budynku znajduje swoją siedzibę Specjalna Szkoła Zawodowa,

10 lutego 1970 nastąpiło otwarcie nowego gabinetu stomatologicznego.

Od 1961 do 1971 dyrektorem szkoły był p. Ceptowski.

We wrześniu 1971 kierownictwo objęła p. Krystyna Kutko.

11 pażdziernika 1974 roku nadania szkole imienia Milicji Obywatelskiej.

W czerwcu 1981 pożegnanie pani dyrektor Krystyny Kutko – Bałabuch.

We wrześniu 1981, powitanie nowego dyrektora szkoły p.Ludwika Bogdana.

Dwa lata później dyrektorem szkoły została p. Aleksandra Kałuża.

W 1990 żegnamy p. Kałużę, a obowiązki dyrektora szkoły podejmuje p. Danuta Matuszak

W 1999 roku przejściu na emeryturę p. Danuty Matuszak Prezydent Miasta Poznania powierza w drodze konkursu funkcję dyrektora szkoły Magdalenie Katarzyńskiej.

W grudniu 2001 Rada Miasta Poznania zezwala na nadanie szkole imienia Arkadego Fiedlera.

Pani Dyrektor Magdalena Katarzyńska zostaje powołana na drugą kadencję, wygrywając w 2004 roku konkurs na dyrektora naszej placówki.

W 2005 roku zostaje oddane do użytku nowe boisko trawiaste ze sztuczną nawierzchnią.

W maju 2006 roku dyrektor Magdalena Katarzyńska za zgodą Wydziału Oświaty UM Poznania powołuje oddział sportowy chłopców grających w piłkę nożną w klubie sportowym „Lech”.

W czerwcu żegna się ze szkołą, przechodząc na stanowisko Wielkopolskiego Wicekuratora Oświaty.

Po odejściu pani Magdaleny Katarzyńskiej funkcję dyrektora Prezydent Poznania powierza dotychczasowemu wicedyrektorowi Wojciechowi Kuikowi.

Dzień 1 grudnia 2006 roku to kolejna bardzo ważna data w historii Szkoły Podstawowej nr 10 w Poznaniu. Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny powierzył stanowisko dyrektora szkoły pani Małgorzacie Kramer.

W 2008 roku szkoła wzbogaciła się o mini scenę zamontowaną w stołówce szkolnej. W kolejnym roku 2009 zostały zakupione dwie tablice multimedialne, jedne z najnowocześniejszych pomocy naukowych dla nauczycieli. Rok 2010 przyniósł szkole wyremontowane boisko, pięknie wyłożone kostką brukową. Najważniejszym wydarzeniem tego roku (26.11.2010) było uroczyste wręczenie szkole sztandaru oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej patronowi.

We wrześniu 2011 roku został uroczyście otwarty nowoczesny plac zabaw dla dzieci.

W lutym 2012 roku szkoła wzbogaciła swoją bazę o piękne i funkcjonalne szafki dla uczniów klas I-III na I piętrze budynku. Kolejne sale zostały wyposażone w tablice interaktywne. W tej chwili szkoła posiada sześć tablic. W styczniu 2013 roku klasy IV -VI otrzymały szafki odzieżowe na II piętrze szkoły.

29 listopada 2013 roku świętowaliśmy uroczyste zawieszenie wiechy na nowym budynku sali gimnastycznej.

5 września 2014 roku uroczyste oddanie do użytku nowej sali sportowej oraz pięknej biblioteki szkolnej.

Rok 2015 wszystkie sale lekcyjne w SP 10 posiadają tablice multimedialne.

Początek roku szkolnego 2016/2017 – renowacja szkolnego boiska trawiastego – odnowiony obiekt posiada piękną i nowoczesną nawierzchnię (typu tartan) do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę.