Terminarz uroczystości i wydarzeń 2021_2022

TERMINARZ UROCZYSTOŚCI I WYDARZEŃ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W POZNANIU

ROK SZKOLNY 2021/2022

Forma i możliwości realizacji uzależnione od sytuacji epidemicznej w kraju

 

 

Lp.

 

 

Miesiąc

 

 

Nazwa uroczystości, imprezy, akcji

 

 

 

Cel uroczystości,

imprezy, akcji

 

 

Forma uroczystości, imprezy, akcji

 

 

Termin przeprowadzenia

 

Osoba odpowiedzialna za koordynację i przeprowadzenie

 

1  

WRZESIEŃ 2021

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 Apel dla poszczególnych grup wiekowych, spotkanie z wychowawcą klasy 1 września 2021 Dyrekcja, wychowawcy klas
3 Wizyta fotografa Integracja zespołu klasowego Sesja zdjęciowa wrzesień 2021 Wychowawcy klas 1-VIII
 

4

Sprzątanie świata Wychowanie ekologiczne Porządkowanie terenów zielonych wokół szkoły,

konkurs

 wrzesień 2021 Wychowawcy kl.1 -VIII
5 Dzień Kropki Nauka tolerancji, kreatywności, pomysłowości,  zachęcanie do samodzielnego myślenia i działania plansze, gry, zabawy 13 września 2021 p. M. Rodziewicz

p. S. Kostrzewska-Sworek

7 PAŹDZIERNIK 2021 Obchody Dnia Chłopca Integracja Niespodzianki wg inwencji koleżanek i wychowawcy  30 września 2021 Wychowawcy i SU
8 Wybory do Samorządu Uczniowskiego Wybory do Samorządu Uczniowskiego Nauka demokratycznego życia do 30 września 2021

 

Opiekunowie SU

W. Kmak, ????

10 Światowy Dzień  Mycia Rąk Wychowanie prozdrowotne w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie Pogadanka i pokaz 14-18 października -2021 Zespół SZSPZ i wychowawcy
11 Pasowanie pierwszoklasistów i Zaprzysiężenie SU Integracja środowiska, Wychowanie prospołeczne Pasowanie pierwszoklasistów, 13 października 2021 Wychowawcy klas “1” I opiekun SU w SP
12 Dzień Edukacji Narodowej Rozwój kreatywności uczniów  rodziców  Przedstawienie, gazetki szkolne i okolicznościowe, 14 października P. A Kułakowska,SU, nauczyciele, uczniowie
13 Realizacja projektu Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS Kształtowanie postaw patriotycznych Wystawy, konkursy, gazetki cały rok szkolny p. J. Jeleniewicz,, p L. Przybył
14 Dzień Sybiraka Kształtowanie postaw patriotycznych Spotkania z Sybirakami, film październik 2021 p. J. Jeleniewicz, p L. Przybył
15   Europejski Tydzień kodowania Rozwijanie kompetencji IT kodowanie i szyfrowanie 5 – 20 października 2021 p. S.Kostrzewska- Sworek, p.A. Kułakowska,n-le informatyki
16 LISTOPAD 2021 (miesiąc tradycji i kultury polskiej) Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości Wychowanie patriotyczne i podtrzymanie tradycji  Uroczysty apel  

10 listopada 2021

 

 

wychowawcy klas VII, nauczyciele historii

19 Święto Życzliwości Kształtowanie i utrwalanie postaw życzliwości grafiki, gazetki, komunikaty, ogłoszenia 19 listopada 2021 p. Mikołaj Koteras
20 Światowy Dzień Pluszowego Misia Integracja

Rozwój kreatywności uczniów  rodziców

Wizyta w bibliotece szkolnej, gazetki klasowe, konkurs, obchody wg inwencji SU 25 listopada 2021 p. S. Kostrzewska –Sworek,A. Lebecka

wychowawcy klas 1-3

SU

21 Andrzejki Integracja, rozwój kreatywności uczniowskiej Zabawa taneczna

wróżby

Listopad 2021 SU, bibliotekarze, wychowawcy klas, rodzice
22 GRUDZIEŃ  2021 Mikołajki Podtrzymanie tradycji, promocja szkoły w środowisku lokalnym Olimpiada sportowa, konkursy i imprezy klasowe grudzień 2021 Wychowawcy klas i nauczyciele WF-u, rodzice, SU

p.M.Skrzypczak

B. Pilak

23 Międzynarodowy Dzień Wolontariusza Uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka, rozwój empatii Zadnia i akcje realizowane w ramach planu wolontariatu szkolnego 5 grudnia 2021 Dyrektor szkoły, p.Maciejewska, p.Sekuła, p.Rydlewska
24 „Radość pod choinką” Rozwijanie pozytywnych postaw społecznych, niesienie pomocy ludziom samotnym. Akcja – podarunki dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sielskiej (wytwory pracy artystycznej uczniów) grudzień 2021  

Wolontariat:

p. M.Sekuła

p. K. Maciejewska;

p. J. Prokop

p. L. Kubiak

s. Michała

 

25  

Jarmark świąteczny

 

Podtrzymanie tradycji

 

Stoisko świąteczne

 

grudzień 2021

Wolontariat,

p. W. Kąkolewska

p.A. Kułakowska i wychowawcy

 

26 .        
27 Opłatkowe spotkanie społeczności szkolnej

 

Integracja środowiska szkolnego. Podtrzymywane tradycji świątecznych, wspólne kolędowanie. Spotkanie wigilijne, przygotowanie odświętnego wystroju szkoły, jasełka 22 grudnia 2021 p. J. Jeleniewicz

p. K. Maciejewska

p. P. Kaczmarowski

p. A. Kułakowska

s. Michała

wychowawcy klas i

SU

28 STYCZEŃ

/LUTY 2022

Baliki karnawałowe dla klas 1-III Integracja Zabawy taneczne Styczeń/luty 2022 Nauczyciele klas 1 – 3

p.A. Kułakowska

29 Rocznica wyzwolenia Poznania Wychowanie patriotyczne Gazetka w holu szkoły,

gazetki w salach lekcyjnych

luty 2022 wychowawcy klas, nauczyciele historii
32 MARZEC   2022  

Dzień Otwarty Szkoły dla kandydatów do Szkoły

 

Promocja Szkoły

 

Prezentacja dorobku szkoły

 

marzec 2022

Nauczyciele,

nauczyciele WF – u, trenerzy,

wychowawcy świetlicy

wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej

33 Dzień Kobiet Integracja zespołów klasowych Imprezy wg inwencji wychowawców i kolegów 8 marca 2022 Wychowawcy klas i SU
34 Światowy Dzień Dzieci z zespołem Downa Promowanie praw osób z ZD do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym happening 21 marca 2022 J. Prokop,

p.G. Urbańska,  SU, wychowawcy klas 1-8

35 Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej Wychowanie prozdrowotne w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie  pogadanki na godzinach wychowawczych  marzec 2022 Zespół SZSPZ, wychowawcy klas
36 Międzynarodowy Konkurs „Kangur” Matematyczny Rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród dzieci, umiejętności logicznego myślenia test marzec  2022 nauczyciele matematyki
37 Zielono mi Powitanie wiosny Impreza szkolna – konkursy plastyczne i literackie 21 marca 2022 Samorząd Uczniowski

p. A. Kułakowska

38 KWIECIEŃ/MAJ 2020 Rekolekcje wielkopostne Stworzenie możliwości dla praktyk religijnych Spotkania w kościele 11-13 kwietnia 2022 Katecheci i wychowawcy
39  80 rocznica Zbrodni Katyńskiej, Uroczystości pod pomnikiem Sybiraka
w rocznicę deportacji Polaków wgłąb Rosji
Wychowanie patriotyczne udział w uroczystościach
m. Poznania poświęconych Golgocie Wschodu
kwiecień 2022 – zgodnie z kalendarzem organizatora Nauczyciele historii, wychowawcy klas, poczet sztandarowy
40 Dzień Ziemi – pasowanie na Młodego Ekologa Wychowanie proekologiczne Przedstawienie, szwedzki stół, sadzenie kwiatów kwiecień 2022 p. G. Rydlewska i wychowawcy klas 4
41 Rocznica Konstytucji
3 Maja
Wychowanie patriotyczne Apel, Gazetka w holu szkoły,

w salach lekcyjnych

29 kwietnia 2022 wychowawcy klas 7
42 Górczyńska Olimpiada  Przedszkoli Kształtowanie postaw prozdrowotnych, integracja społeczności lokalnych gry, zabawy sportowe kwiecień 2022 p.M. Kopeć, p.Pilak
43   V Memoriał im. M. Zawiei w piłce siatkowej dziewcząt Integracja lokalnej społeczności Rozgrywki sportowe maj 2022 Trenerzy piłki siatkowej
44   Dzień Unii Europejskiej

Dzień Wielokulturowy

„Poznajmy się”

 

Kształtowanie postaw obywatelskich, tolerancji, Konkursy, tematyczny wystrój sal, prezentacja, warsztaty

 

maj/ czerwiec 2022 Nauczyciele języków obcych;

p. R. Korzyb-Nowak

p.I.Rucka

 

45 CZERWIEC Dzień Dziecka Podsumowanie całorocznego szkolnego projektu międzykulturowego Festyn, imprezy sportowe      czerwiec 2022 Wychowawcy Nauczyciele WF-u

Rada Rodziców

46 Rocznica Czerwca 1956 roku Wychowanie patriotyczne Lekcje j. polskiego i historii,

gazetki w salach lekcyjnych

czerwiec 2022 p. G. Rydlewska

Wychowawcy klas,
poloniści

47 Podsumowanie II półrocza w szkole Podsumowanie rocznej pracy uczniów, upowszechnianie osiągnięć uczniów. Gazetka szkolna,

strona internetowa szkoły

 

 czerwiec 2022 p. R.Korzyb-Nowak,

p. S. Kostrzewska-Sworek

 

48 Bal Absolwenta Pożegnanie ósmoklasistów Zabawa taneczna Czerwiec 2022 Rodzice klas VIII,

Wychowawcy klas VIII,

49 Tydzień z projektem 1.Zapoznanie z postacią i twórczością patrona szkoły A.Fiedlera

2. Wielokuturowość- kształtowanie postawy otwartości  na drugiego człowieka, emigranta, uchodźcę

Projekt, warsztaty, wyjścia, wycieczki spotkania z ciekawymi ludźmi,konkursy, prace uczniowskie Ostatni tydzień czerwca 2022 Cała społeczność szkolna
49 Pożegnanie klas VIII Podsumowanie edukacji uczniów w szkole Pożegnalna akademia 23 czerwca 2022 Wychowawcy klas VIII
50 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Spotkanie społeczności szkolnej 24  czerwca 2022 wychowawcy klas I

wychowawcy klas VIII

SU – część oficjalna

53 WRZESIEŃ

2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 Spotkanie poszczególnych grup wiekowych z wychowawcą klasy 1 września 2022 SU – część oficjalna