Terminarz uroczystości

TERMINARZ UROCZYSTOŚCI I WYDARZEŃ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W POZNANIU

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

 

 

 

Lp.

 

 

Miesiąc

 

 

Nazwa uroczystości, imprezy, akcji

 

 

 

Cel uroczystości,

imprezy, akcji

 

 

Forma uroczystości, imprezy, akcji

 

 

Termin przeprowadzenia

 

Osoba odpowiedzialna za koordynację i przeprowadzenie

 

1  

WRZESIEŃ 2020

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 Spotkanie z wychowawcą klasy 1 września Dyrekcja, wychowawcy klas
2 81 rocznica ataku na Polskę Niemiec Hitlerowskich i ZSRR Wychowanie patriotyczne Gazetka w holu szkoły,
w salach lekcyjnych,
wrzesień Samorząd Uczniowski,

wychowawcy klas,

 n-le historii i WOS-u

3 Wizyta fotografa Integracja zespołu klasowego Sesja zdjęciowa wrzesień wychowawcy
 

4

Sprzątanie świata Wychowanie ekologiczne Porządkowanie terenów zielonych wrzesień wychowawcy
5

 

 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka Integracja oddziałów „0” Zabawy integracyjne wrzesień Wychowawcy oddziału “0”
6 Październik 2020 Obchody Dnia Chłopca Integracja Inwencja wychowawców i koleżanek 30 września Wychowawcy i SU
7 Wybory do Samorządu Uczniowskiego Wybory do Samorządu Uczniowskiego Nauka demokratycznego życia do 30 września

 

Opiekunowie SU

W. Kmak,M. Kopeć

8 Światowy Dzień  Mycia Rąk Wychowanie prozdrowotne w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie Pogadanka i pokaz cały rok szkolny Zespół SZSPZ i wychowawcy
9 Pasowanie pierwszoklasistów i Zaprzysiężenie SU Integracja środowiska, Wychowanie prospołeczne Pasowanie pierwszoklasistów, 14 października Wychowawcy klas “1”
10 Dzień Edukacji Narodowej Rozwój kreatywności uczniów  rodziców  gazetki szkolne i okolicznościowe, konkurs „ Rozpoznaj swojego nauczyciela” 14 października SU, nauczyciele, uczniowie
11 Realizacja projektu Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS Kształtowanie postaw patriotycznych Wystawy, konkursy, gazetki cały rok szkolny p. J. Jeleniewicz,
p. L. Przybył
12 Dzień Sybiraka Kształtowanie postaw patriotycznych Spotkania z Sybirakami, film październik p. J. Jeleniewicz
13   Europejski Tydzień kodowania Rozwijanie kompetencji IT konkursy październik p. S. Sworek, p.A. Kułakowska,nauczyciele informatyki
14 LISTOPAD 2020 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości Wychowanie patriotyczne i podtrzymanie tradycji  Pogadanki, projekty  

6 listopada

 

 

wychowawcy klas, nauczyciele historii

15 Światowy Dzień Pluszowego Misia Integracja

Rozwój kreatywności uczniów  rodziców

Wizyta w bibliotece szkolnej, gazetki klasowe, konkurs, obchody wg inwencji SU 25 listopada p. S. Kostrzewska –Sworek,

wychowawcy klas 0-3

SU

16 Andrzejki Integracja, rozwój kreatywności uczniowskiej  

wróżby

listopad SU, bibliotekarze, wychowawcy klas, rodzice
17 GRUDZIEŃ  2020 Mikołajki Podtrzymanie tradycji, promocja szkoły w środowisku lokalnym Olimpiada sportowa,* konkursy i imprezy klasowe grudzień Wychowawcy klas i nauczyciele WF-u, rodzice, SU

p.M.Skrzypczak

B. Pilak

18 „Radość pod choinką” Rozwijanie pozytywnych postaw społecznych, niesienie pomocy ludziom samotnym. Akcja – życzenia dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sielskiej (wytwory pracy artystycznej uczniów) grudzień  

Wolontariat:

p. M.Sekuła

p. K. Maciejewska;

p. J. Prokop

p. L. Kubiak

s. Michała

 

19  

Jarmark świąteczny

 

Podtrzymanie tradycji

 

Stoisko świąteczne

 

grudzień

Wolontariat,

p. W. Kąkolewska i wychowawcy

 

20 Opłatkowe spotkanie społeczności szkolnej

 

Integracja środowiska szkolnego. Podtrzymywane tradycji świątecznych, wspólne kolędowanie. Spotkanie wigilijne, przygotowanie odświętnego wystroju szkoły, konkurs strojów świątecznych, kolęd 22 grudnia p. J. Jeleniewicz

p. K. Maciejewska

p. P. Kaczmarowski

p. A. Kułakowska

s. Michała

wychowawcy klas i

SU

 21 STYCZEŃ

/LUTY 2021

Klasowe baliki karnawałowe dla klas 0-III Integracja klasy Zabawy taneczne styczeń/luty Nauczyciele klas 0 – 3
22 Rocznica wyzwolenia Poznania Wychowanie patriotyczne Gazetka w holu szkoły,

gazetki w salach lekcyjnych, konkurs „Legendy Poznania”

luty wychowawcy klas, nauczyciele historii
23   Festiwal Bajkowej Piosenki Promocja literatury i czytelnictwa Konkurs piosenki luty p. J. Prokop

p. P. Kaczmarowski

24 MARZEC 2021  

Dzień Otwarty Szkoły dla kandydatów do Szkoły

 

Promocja Szkoły

 

Prezentacja dorobku szkoły

 

marzec

Nauczyciele,

nauczyciele WF – u, trenerzy,

wychowawcy świetlicy

wychowawcy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

25 Dzień Kobiet Integracja zespołów klasowych Imprezy wg inwencji wychowawców i kolegów 8 marca Wychowawcy klas i SU
26 Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej Wychowanie prozdrowotne w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie pogadanki na godzinach wychowawczych wg ustalonych terminów; marzec Zespół SZSPZ
27 Szkolny Dzień Matematyki, Kangur Rozwój umiejętności matematycznych uczniów Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur marzec Odpowiedzialni nauczyciele matematyki
28 Zielono mi Powitanie wiosny  konkursy plastyczne i literackie 21 marca Samorząd Uczniowski
29   Światowy dzień osób z zespołem Downa Tolerancja, akceptacja Dwie różne skarpetki 21 marca p. J. Maciejewska
30 KWIECIEŃ 2021 Rekolekcje wielkopostne Stworzenie możliwości dla praktyk religijnych Spotkania z katechetami, warsztaty, filmy, prezentacje projektów edukacyjnych  kwiecień Katecheci i wychowawcy
31  81 rocznica Zbrodni Katyńskiej, Wychowanie patriotyczne Film „Katyń” w klasach VIII kwiecień, zgodnie z kalendarzem organizatora Nauczyciele historii, wychowawcy klas,
32 Dzień Ziemi – pasowanie na Młodego Ekologa Wychowanie proekologiczne Przedstawienie, szwedzki stół, sadzenie kwiatów kwiecień p. G. Rydlewska i wychowawcy klas 4
33 V Memoriał im. M. Zawiei w piłce siatkowej Integracja lokalnej społeczności Rozgrywki sportowe kwiecień Trenerzy piłki siatkowej p. S. Śliwowska
34 Rocznica Konstytucji
3 Maja
Wychowanie patriotyczne Apel, Gazetka w holu szkoły,

w salach lekcyjnych

30 kwietnia wychowawcy klas 7
35 Dzień Unii Europejskiej

Dzień Wielokulturowy

„Poznajmy się”

 

Kształtowanie postaw obywatelskich, tolerancji, Konkursy, tematyczny wystrój sal, prezentacja, warsztaty

 

maj/ czerwiec Nauczyciele języków obcych;

p. R. Korzyb-Nowak

p.I.Rucka

 

36 CZERWIEC 2021 Dzień Dziecka  Integracja uczniów Zajęcia i atrakcje dla dzieci czerwiec Wychowawcy i Nauczyciele WF-u
37 Rocznica Czerwca 1956 roku Wychowanie patriotyczne Lekcje j. polskiego i historii,

gazetki w salach lekcyjnych

czerwiec p. G. Rydlewska

Wychowawcy klas,
poloniści

38 Podsumowanie II semestru w szkole Podsumowanie rocznej pracy uczniów, upowszechnianie osiągnięć uczniów. Gazetka szkolna,

strona internetowa szkoły

 

 czerwiec p. R.Korzyb-Nowak,

p. S. Kostrzewska-Sworek

 

39 Bal absolwenta Pożegnanie Zabawa taneczna czerwiec Rodzice klas VIII,

Wychowawcy klas VIII,

40 Pożegnanie klas VIII Podsumowanie edukacji uczniów w szkole Pożegnalna akademia 25 czerwca Wychowawcy klas VIII
41 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Apel 26  czerwca wychowawcy klas 1

wychowawcy klas 8 i III

SU – część oficjalna

42 WRZESIEŃ

2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 Spotkanie poszczególnych grup wiekowych z wychowawcą klasy 2 września SU – część oficjalna