Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 – 5/2020