Zarządzenie nr 07/2020r. w sprawie zmiany terminów postępowania rekrutacyjnego dla klas I szkół podstawowych na rok 2020/2021