Zwroty podręczników i lektur -koniec roku 2022/2023

Biblioteka zaprasza do oddawania wypożyczonych lektur i innych książek beletrystycznych!

Termin zwrotu do  12  czerwca  2023 r. 

Przygotowujemy się do oddawania podręczników.

Klasy oddają podręczniki pod opieką wychowawcy, który ostatecznie decyduje o terminie ich  zwrotu do biblioteki (po umówieniu daty i godziny z bibliotekarzem).

Proszę usunąć foliowe okładki, zapisane ołówkiem notatki, zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki – wyprostuj pogięte kartki, sklej rozdarcia.

Instrukcja zwrotu podręczników do biblioteki.

Ile podręczników należy przygotować w komplecie do oddania:

– 4a ,  4b –  8 podręczników

– 5a,  5b   –  9 podręczników,

– 6a            – 9 podręczników,

– 7a ,7b,7c   – 11 podręczników,

– 8a, 8b     – 12 podręczników

Można też oddać lektury i podręczniki w portierni szkoły.  Przygotowane książki umieść w torbie foliowej. Przyklej do niej  kartkę z danymi: – imię, nazwisko, klasa i bieżąca data.  W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika jest możliwość odkupienia lub zapłacenia za książkę. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani dokonać wpłaty na podane konto do końca roku szkolnego 2022/2023.

 

„ Za zagubiony podręcznik (tytuł) ………………………………………………”  należy wpłacić na konto szkoły wg ceny wydawcy      (np. NOWA ERA, WSIP)

cena ………………………………

 Wpłaty dokonuje rodzic/opiekun/ ucznia na konto Szkoły Podstawowej nr 10 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu:

PKO Bank Polski S.A. Oddział 14 w Poznaniu, ul. Głogowska 86a

numer konta: 05 1020 4027 0000 1102 1263 9391

 W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do klasy …”, podając klasę (I – VIII, OP), której dotyczy zwrot.”

 

 

Zapytania  o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących  zwrotów można też przesyłać:

–  na skrzynkę  szkolnego Facebooka ,

 – na konto na Librusie,

– na konto Microsoft Teams

Nauczyciel bibliotekarz  Sławomira Kostrzewska-Sworek

 

Ceny podręczników:
UWAGA – Prawie wszystkie podręczniki są z Nowej Ery oprócz tych , które są dodatkowo opisane w tabelce!

Klasy 1-3

   
Nowi Tropiciele – klasa 1 , jedna część 11,00
Nowi Tropiciele – klasa 1 , jedna część 12,00
Nowi Tropiciele – klasa 1 , jedna część 12,00
   
J. angielski New Adventure kl. 1 36,30
J. angielski New Adventure kl. 2 36,30
J. angielski New Adventure kl. 3 36,30
   

 

 Klasa 4

 

Język polski kl. 4 „Między nami” GWO 29,97
Matematyka z plusem  GWO 29,61
Przyroda kl. 4 30,00
Historia kl. 4 30,00
   
Lekcja muzyki kl. 4. 17,55
Plastyka kl. 4 17,00
Technika kl. 4 17,55
J. angielski kl. 4   Brainy  33,50
Informatyka kl.4 17,55

 

Klasa 5

 

Język polski kl. 5   „Między nami” GWO 29,97
Matematyka z plusem GWO 29,61
Historia kl. 5 31,00
Biologia kl. 5 32,00
Geografia kl. 5 32,00
Muzyka 5 17,00
Plastyka 5 17,00
Technika kl. 5 17,00
J. angielski kl. 5  Brainy 33,50
Informatyka 17,00

 

 Klasy 6

 

Język polski kl. 6  „Między nami” GWO 29,97
Matematyka z plusem GWO 29,61
Biologia kl. 6 32,00
Historia kl. 6 31,00
Lekcja muzyki kl. 6 17,91
Plastyka kl. 6 17,55
Technika kl. 6 17,91
J. angielski kl. 6  Brainy 33,50
Geografia kl. 6 32,00
Informatyka kl.6 17,91

 

 

 

 

Klasy 7, 8

 

Język polski kl. 7, 8  „Między nami” GWO 31,77
Matematyka z plusem    7, 8   GWO 31,86
Biologia kl. 7, 8 33,00
Chemia kl. 7, 8 33,00
Fizyka kl. 7, 8 33,00
Geografia kl. 7, 8 33,00
Historia kl. 7, 8, 33,00
Informatyka kl. 7 17,91
Muzyka kl 7 17,91
Plastyka kl. 7 17,91
WOS kl. 8 31,00
EdB, kl. 8 23,00
J. angielski  kl. 7, 8  All Clear  McMillan 33,50
J. Niemiecki kl.7, 8   Meine Deutschtour 33,00