Górczyńska Liga Językowa

GÓRCZYŃSKA LIGA JĘZYKOWA 

Wraz z początkiem października w nauczanych przez Pana Bartosza Budnego klasach 4-7 oraz dla chętnych uczniów z pozostałych klas rusza Górczyńska Liga Językowa skierowana do uczniów chcących poszerzyć swoją wiedzę o języku angielskim oraz o elementach kultury krajów angielskiego obszaru językowego.  

Każdorazowo interesować nas będą treści wynikające z szeroko pojętego programu nauczania, pojawiające się w szkole od poniedziałku do piątku.  

Punktem wyjścia do konkretnych zadań będą szczegółowe treści, z jakimi nauczyciel będzie zaznajamiać swoich uczniów w procesie dydaktycznym: 

 • Słówka i zwroty; powiedzenia i przysłowia 
 • Treści gramatyczne 
 • Znane, lubiane, ale też i kontrowersyjne osoby publiczne 
 • Znane i mniej znane treści historyczne, kulturowe, geograficzne, sportowe 

Za każde zadanie wykonane wg założeń uczniowie otrzymywać będą punkty oraz nagrodę w postaci ocen cząstkowych. 

CELE GLJ: 

 • Zaznajomienie uczniów z nieoczywistymi treściami językowymi, historycznymi. 
 • Zachęcenie ich do swobodnego zanurzenia się w kulturę anglosaską. 
 • Ośmielenie uczniów do coraz swobodniejszego nawiązywania kontaktu w języku obcym. 
 • Zwiększenie w nich poczucia odpowiedzialności za opanowanie proponowanych przez szkołę treści 

Uczeń: 

– poznaje szeroki zakres informacji dotyczących krajów anglosaskich, 

– poznaje zasady etosu czystej gry (fair-play), 

– dowiaduje się, jaki wpływ na obecny kształt świata zachodniego miało zasiedlenie i utworzenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, 

– bierze udział w quizach, zabawach, grach o charakterze historycznym, komunikacyjnym, 

– rysuje komiks, 

– tworzy grę planszową o charakterze słownikowo-gramatycznym 

– tworzy wystawę komiksów, 

– ogląda wybrane przez nauczyciela fragmenty filmu – ekranizację powieści historycznej. 

NaCoBeZU: 

 • Pomysłowość oraz inwencja twórcza uczestników 
 • Zgodność z tematem zadania i wyznaczonymi przez nauczycieli wytycznymi i sugestiami 
 • Terminowość oddania prac           

UWAGA: 

Wzorem lat poprzednich praca z uczniami odbywa się w ramach lekcji oraz w formie zadań domowych (dla chętnych).  

Aby bardziej spopularyzować GLJ i rozpowszechnić poruszane w jej ramach treści będę przygotowywał wystawkę najciekawszych prac.   

 

 

mgr Bartosz Budny 

pomysłodawca Górczyńskiej Ligi Językowej