NPRC 2019

Logo Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

We wrześniu b.r. nasza biblioteka wzbogaciła się dzięki funduszom pozyskanym  po złożeniu wniosku   w ramach  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020.
PRIORYTET 3: ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW PRZEZ PROMOWANIE I WSPIERANIE ROZWOJU CZYTELNICTWA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY, W ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

 Dokonałam zakupu ok. 650  nowości książkowych.

Szanowni Uczniowie i Rodzice biblioteka szkolna pragnie zaprosić do wypożyczania książek! A jest w czym wybierać!

Przyjdź, zobacz, wypożycz i przeczytaj!

                                    Nauczyciel bibliotekarz Sławomira Kostrzewska-Sworek

 

Pierwsza (nie ostatnia) fotorelacja co ciekawego pojawiło się w bibliotece!

Książki dla dzieci na stole Książki dla dzieci na stole

Książka Gabi8net Anatomii Książka Tajemniczy świat pod stopami Regały z książkami

15 stycznia  2020  roku podsumowałam projekt NPRCZ  i

Sprawozdanie finansowo-merytoryczne z realizacji w roku 2019 Priorytetu 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” wysłałam do Wydziału Oświaty.

 

Oto niektóre z wyników przeprowadzenia w SP 10 NPRCZ 2019:

Szczególne powodzenie u czytelników miały:

1.Martin Widmark: „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai, 2.Berenika Kołomycka:”Malutki Lisek i Wielki Dzik, 3.”Nela mała reporterka. Podróże Neli”, 4.Jorn Lier Horst: „Operacja…”, 5.Gilbert Delahaye: „Martynka”, seria Wydawnictwa Egmont „Czytam sobie”, Iwona Chmielewska:”Kłopot”,6.Karolina Kreja: „Squishies”Rafał Witek: „Lewy! Gola!”, Zofia Stanecka:”Historia pewnego statku”, Andrzej Maleszka: „Magiczne drzewo”, Martin Widmark: „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”, Justyna Bednarek: „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”, Łukasz Wierzbicki: ”Afryka Kazika”

oraz lektury

1.Justyna Bednarek: „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”, 2.  Łukasz Wierzbicki: „Afryka Kazika”, 3. Waldemar Cichoń: „Cukierku ,Ty łobuzie”, 4. Danuta Parlak: „Kapelusz pani Wrony”

Przeprowadzony projekt:

Projekt „Akademia Młodego Czytelnika”  rozpoczął się  zaproponowaniem rodzicom klas I-III aktywnego udziału w projekcie poprzez głośne czytanie dzieciom książek nie tylko w domu  ale i w klasie na zajęciach. Wychowawcy zapraszali rodziców przynajmniej raz-dwa razy w miesiącu do szkoły. Rodzice  na lekcjach głośno czytali w klasie wybrane nowe książki. Oprócz tego codziennie na początku zajęć nauczyciel lub uczeń głośno czytał przez 5 minut   wybrany tekst  z nowości książkowych. Każda klasa od września do grudnia wzięła udział w przynajmniej jednej lekcji bibliotecznej ( w większości klas były dwie lekcje), na których przypominałam o zasadach wypożyczania, prezentowałam nowości książkowe i czytałam ich fragmenty zachęcając do wypożyczania. Potem uczniowie mieli czas na samodzielne oglądanie książeczek, wybieranie ich i wypożyczanie do domu. W ramach projektu gościł w szkole na spotkaniu autorskim pan Łukasz Wierzbicki a pan Marcin Goworowski z „Zakamarków” przeprowadził warsztaty czytelnicze. Kolejnym elementem zamykającym projekt był Konkurs pięknego czytania. W drodze eliminacji  najlepsi uczniowie walczyli o tytuł Mistrza czytania. Podstawowym źródłem książkowym w konkursie były pozycje zakupione z NPRCZ. Uczniowie po wielu eliminacyjnych „bojach” zostali uroczyście nagrodzeni na  dużej sali szkolnej przez panią Dyrektor dyplomami i upominkami.

Spotkanie autorskie z panem Łukaszem Wierzbickim – 26.09.2019,

Warsztaty czytelnicze z panem Marcinem Głowińskim z Wydawnictwa Zakamarki – 04-06.11.2019

Konkurs szkolny „Mistrz pięknego czytania” 1-3 – 29.11.2019

Spotkanie autorskie z panem Łukaszem Wierzbickim – 26.09.2019,

Spotkanie autorskie z p. Łukaszem Wierzbickim – 26.09.2019, Warsztaty czytelnicze z p. Marcinem Głowińskim z Wydawnictwa Zakamarkim – 04-06.11.2019,  konkurs szkolny „Mistrz pięknego czytania” – 29.11.2019.

Zbyt krótki czas na realizację zadań związanych z NPRC , ponieważ biblioteka pracuje systematycznie cały rok i trudno kończyć działania przed końcem semestru I, biblioteka szkolna od września pracuje w dwóch budynkach A i B, problemem były przenosiny księgozbioru podczas wakacji.