Świetlica szkolna

Logo świetlicyNasza świetlica składa się z dwóch sal. W jednej z nich przebywają dzieci oddziału 0 i klasy pierwszej, natomiast drugi przeznaczony jest dla pozostałych uczniów. Wszystkie pomieszczenia są wyposażone w niezbędne do wypoczynku, zabawy i nauki sprzęty, zabawki i pomoce naukowe.

Dzieciom oferujemy:

– Stałą opiekę wykwalifikowanej kadry od 6.30 – 16.30

– Zajęcia artystyczne (zajęcia plastyczne, techniczne, umuzykalniające, małe formy teatralne)

– Wycieczki

– Gry i zabawy ruchowe w sali jak i na świeżym powietrzu

– Pomoc przy odrabianiu lekcji

– Zabawy taneczne

– Konkursy recytatorskie, plastyczne, ortograficzne

Wychowawcy świetlicy pracują według opracowanego planu pracy. Poprzez realizację tego planu kształtujemy u dzieci umiejętność spostrzegania, kształcimy pamięć, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość, wdrażamy zasady estetyki życia codziennego. Poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących, rozwijamy zdolności do twórczego wysiłku. Przyczyniamy się do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień u dzieci. Dzieci, zwłaszcza te w młodszym wieku szkolnym, są aktywne, otwarte i szczere. Praca z nimi to wielka przyjemność. Nie obawiają się porażki, ćwiczą, poszukują – słowem rozwijają twórcze podejście do czekających je zadań.

Aby zapisać dziecko do świetlicy należy:

– Wypełnić Kartę Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy (można ją pobrać ze strony szkoły bądź bezpośrednio w świetlicy).

– Opieką otaczamy uczniów Rodziców czynnych zawodowo wszystkich klas.

– Świetlica wspierana jest z funduszy Rodziców. Za zgromadzone środki kupujemy pomoce dydaktyczne do zajęć (bloki, farby, kredki itp.), gry stolikowe, sprzęt sportowy, słodycze itd.