Terminy egzaminów

 

14 maja  2024 r. 

15 maja  2024r. 

16 maja  2024r. 

Egzaminy Ósmoklasisty:  

– język polski 

– matematyka 

-język obcy nowożytny