Terminy egzaminów

Terminy egzaminów ósmoklasistów- MAJ  2022 rok

1.Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Każdego  dnia jest przeprowadzany egzamin z innego przedmiotu.

  1. Egzamin obejmuje następujące przedmioty:
  2. język polski – 24 maja 2022 r. ( wtorek)- godz. 9.00
  3. matematykę – 25 maja 2022r. (środa) – godz. 9.00
  4. język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r ( czwartek ) – godz. 9.00

 

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

 

  1. Egzamin z języka polskiego, trwa 120 minut ( lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony) .

 

Egzamin z matematyki, trwa 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów , dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony) .

 

Egzamin z języka obcego nowożytnego, trwa 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów , dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony) .

 

 

TERMIN DODATKOWY

 

 4.Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

  1. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO
  2. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

c-  uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty w terminie dodatkowym:

a-język polski- 13 czerwca 2022r  (poniedziałek) godz. 9.00

b-matematyka- 14 czerwca 2022 r. (wtorek) –godz. 9.00

c-język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r.( środa )- godz.9.00