Pracownicy szkoły

DYREKTOR
 Małgorzata Kramer
WICEDYREKTOR
 Magdalena Pechorin
 Ligia Przybył

 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
O - Justyna Maciejewska
    Marta Janiak
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Joanna Prokop - IIa
Grażyna Urbańska - IIb
Małgorzata Skrzypczak - IIIa
Violetta Minor - IIIb
Monika Rodziewicz - Ia
Lidia Kubiak - Ib
                                        
JĘZYK POLSKI
Katarzyna Grajewska
Iveta Rucka
Katarzyna Maciejewska
Anna Marciniak - Pietraszak
JĘZYK ANGIELSKI
Bartosz Budny
Patryk Mazurek
Anna Cierzniak
JĘZYK  NIEMIECKI
Sylwia Śliwowska
MATEMATYKA
Monika Sekuła
Lidia Błaszyk
Damian Czabański
FIZYKA
Monika Sekuła
 PRZYRODA
 Grażyna Czerniejewska - Rydlewska
BIOLOGIA, CHEMIA
Joanna Zaręba
 HISTORIA, PRZYRODA
 Grażyna Czerniejewska-Rydlewska
 Ligia Przybył
WOS
 Magdalena Pechorin
 
 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
Roma Korzyb - Nowak
 TECHNIKA
Krzysztof Dratwiński
   GEOGRAFIA
Krzysztof Dratwiński
 PLASTYKA
Agata Kułakowska

 MUZYKA
Paweł Kaczmarowski
Iwona Połczyńska - Rolek

 WYCHOWANIE FIZYCZNE
Sylwia Śliwowska
Anna Śmigowska  - wf, trener
Łukasz Grabowski - trener siatkówki
Michał Dudek - trener siatkówka
Tomasz Skwarski
Magdalena Kopeć
RELIGIA
 s.Alicja Pakuła
 Jadwiga Jeleniewicz
 
 WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
  Elżbieta Anczyk
ETYKA
Iwona Połczyńska-Rolek
Magdalena Pechorin
BIBLIOTEKA
 Sławomira Kostrzewska - Sworek
 Anna Lebecka
PSYCHOLOG
Paulina Beneturska
 PEDAGOG
Violetta Skiera
Mikołaj Koteras
 LOGOPEDA
Aleksandra Kędzierska

 ŚWIETLICA
Wiesława Kąkolewska
Jolanta Klorek
Anna Lebecka
Agata Kułakowska
Kinga Idziorek
Paweł Kaczmarowski
Tomasz Skwarski
Irma Kryzan