Pracownicy szkoły

DYREKTOR
 Magdalena Pechorin
WICEDYREKTOR
 Justyna Maciejewska
 Ligia Przybył

 

 

      
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Joanna Prokop - IIIa
Grażyna Urbańska - IIIb
Małgorzata Skrzypczak - Ia
Violetta Minor - Ib
Monika Rodziewicz - IIa
Lidia Kubiak - IIb
                              
JĘZYK POLSKI


Katarzyna Maciejewska
Natalia Pełczyńska
Aneta Czubaszek

JĘZYK ANGIELSKI

Bartosz Budny
Dagmara Kałużna
Zuzanna Wilczek
Olena Siryk     

JĘZYK  NIEMIECKI
Sylwia Śliwowska
MATEMATYKA

Damian Czabański
Svitlana Dobrelia
Daniel Czajkowski
FIZYKA
Monika Sekuła
 PRZYRODA
 Grażyna Czerniejewska - Rydlewska
BIOLOGIA, CHEMIA
Joanna Zaręba
 HISTORIA, WOS
 Grażyna Czerniejewska-Rydlewska
  HISTORIA
Ligia Przybył
   WOS
 Magdalena Pechorin
 
 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
Roma Korzyb - Nowak
 TECHNIKA
Krzysztof Dratwiński
   GEOGRAFIA
Krzysztof Dratwiński
 PLASTYKA
Agata Kułakowska

 MUZYKA
Agata Kułakowska

 WYCHOWANIE FIZYCZNE
Sylwia Śliwowska
Bożena Pilak
Anna Śmigowska  - wf, trener
Magdalena Kopeć
Mikołaj Adamowicz - trener

EDB
Tomasz Śnieguła
RELIGIA
 s.Alicja Pakuła
 Jadwiga Jeleniewicz
 
 WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
  Elżbieta Anczyk
ETYKA
Magdalena Pechorin
NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ
 Sławomira Kostrzewska - Sworek 
PEDAGOG
Violetta Skiera
Mikołaj Koteras

  PEDAGOG specjalny
Ewa Grzelewska-Minge

PSYCHOLOG
Paulina Nawrocik
Paulina Krawczyk
 LOGOPEDA
Katarzyna Stokfisz

 ŚWIETLICA

Kinga Idziorek- klasy drugie
Wiesława Kąkolewska - klasy drugie
Marta Jankowska - klasy trzecie
Grażyna Urbańska- klasy trzecie, wspomaganie
Agata Kułakowska- wspomaganie
Aneta Czubaszek - klasy pierwsze
Zuzanna Wilczek - klasy pierwsze

ODDZIAŁY PRZYGOTOWAWCZE
Elżbieta Anczyk
Iwona Dominiak
Joanna Zaręba
Weronika Kmak

Klaudia Szeląg - nauczyciel współorganizujący kształcenie - 2b