„LEPSZA SZKOŁA”

Lepsza Szkoła
Lepsza Szkoła

 

Projekt GWO  LEPSZA SZKOŁA dla klas

Koordynator : Iveta Rucka

 

Polega na sprawdzaniu wiedzy uczniów za pomocą specjalistycznych testów i porównaniu  ich osiągnięć z wynikami klas z całej Polski.

Program LEPSZA SZKOŁA daje dużo możliwości, zwiększa ofertę edukacyjną, pozwala przeprowadzić diagnozę klasy, aktywizuje nauczycieli i pośrednio uczniów do systematycznego wysiłku.

Dobra formuła, ciekawe zadania dostosowane do poziomu uczniów, bardzo rzetelne, przejrzyste raporty.

Dzięki temu projektowi można prześledzić postępy uczniów w trakcie roku szkolnego oraz uzyskać konkretne wskazówki dla każdego ucznia, co powinien zrobić, aby uzupełnić zaległości.

Bardzo pomocny w diagnozie (w odniesieniu do nauczyciela, uczniów i rodziców), stanowi wiarygodne narzędzie pomiarowe, wpływa korzystnie na pracę nauczyciela i uczniów.

 

 

 

 

Korzystam z projektu od wielu lat. Pomaga mi w planowaniu dalszej pracy. Uważam, że informacje zawarte w raportach są bardzo wyczerpujące.

Bardzo dobry pomysł, aktywizuje nauczycieli i pośrednio uczniów do systematycznego wysiłku. Tylko przyklasnąć. Więcej takich projektów!

Bardzo dobry projekt ze względu na odniesienie wyników ucznia/klasy/szkoły do wyników województwa/kraju.

Dobra formuła, ciekawe zadania dostosowane do poziomu uczniów, bardzo rzetelne, przejrzyste raporty.