Klasa 1

                                                                                                                                         Poznań 28 stycznia 2021 r.  

Szanowni Rodzice,  

 

zbliża się termin rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na nowy rok szkolny 2021/2022.

Kryteria rekrutacji na nowy rok pozostają bez zmian- zgodnie z zapisem uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 8 stycznia 2019 r.

Zarządzeniem z dnia 25 stycznia 2021 r. Prezydent Miasta Poznania określił terminy rekrutacji     do klas pierwszych szkół podstawowych.

Możliwość wypełnienia wniosku w systemie NABÓR będzie uruchomiona dzień przed rozpoczęciem rekrutacji.

Wkrótce na stronie NABÓR zamieszczone zostaną dokumenty wymagane w procesie rekrutacji oraz szczegółowy Informator dla Rodziców.