Oferta szkoły

Logo szkoły

 

Szanowni Państwo

Szkoła Podstawowa nr 10  w Poznaniu proponuje edukację, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w nowej formule, która mamy nadzieję, spotka się z Państwa zainteresowaniem  i aprobatą.

Nasza oferta:

– od klasy IV nauka w klasie ogólnej lub sportowej (siatkówka dziewcząt i piłka ręczna chłopców),

– bezpieczna edukacja dzieci i młodzieży w dwóch budynkach: dzieci młodsze do klasy IV przy ul. Bosej, młodzież od klasy IV w budynku przy ul. Ściegiennego 10,

– szkoła wyposażona w nowoczesne pracownie przedmiotowe i sprzęt multimedialny.

Nauczanie wczesnoszkolne

W naszej szkole zapewniamy:

– jednozmianową naukę,

– zajęcia dodatkowe,

– naukę oraz doskonalenie pływania dla klas II i III,

– opiekę logopedyczną i psychologiczno – pedagogiczną,

– bezpłatną świetlicę szkolną,

– zdrowe posiłki w stołówce,

– opiekę medyczna (pielęgniarka szkolna),

– bezpłatny dziennik elektroniczny,

– sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne,

– nowoczesne pracownie informatyczne,

– sale sportowe z bogatym zapleczem.

 

Oddziały przedszkolne

Oprócz zajęć dydaktyczno – wychowawczych wynikających z podstawy programowej, oferujemy bezpłatne zajęcia dodatkowe takie jak: gimnastyka korekcyjna, logopedia, elementy bajkoterapii, cykl eksperymentalny, kółko plastyczne.

Wprowadzamy różne metody: Czytanie Globalne, Aktywne Słuchanie Muzyki wg Batii Strauss, elementy pedagogiki Marii Montessori.

Ponadto:

Rozwijamy dusze artystyczne dzieci, tańczymy i śpiewamy, bawimy się w Sali i na świeżym powietrzu, bierzemy udział w konkursach i akcjach charytatywnych, uczestniczymy w wycieczkach.

 

Bezpieczeństwo

Osobne wejście dla oddziałów przedszkolnych.

Kameralna świetlica tylko dla dzieci  z zerówki.

Smaczne posiłki w stołówce szkolnej.

Przytulne i odpowiednio zagospodarowane sale.

 

 

Gwarantujemy:

– jednozmianową naukę od godz. 8.00,

– zajęcia edukacyjne w mało licznych klasach,

– ciepłą, przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo uczniów (monitoring),

– specjalistyczną opiekę nad dziećmi mającymi trudności w nauce,

– naukę z elementami oceniania kształtującego,

– opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej w godz. 7.00 – 16.30,

– dobrze wyposażoną bibliotekę szkolną z czytelnią i dostępem do Internetu,

– zajęcia pozalekcyjne dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci,

– udział dzieci w licznych konkursach szkolnych i dzielnicowych, zawodach sportowych, turniejach, projektach miejskich i ogólnopolskich,

– dziennik elektroniczny,

– opiekę pielęgniarki na terenie szkoły,

– opiekę logopedy, psychologa i pedagoga szkolnego,

– smaczne i zdrowe obiady w stołówce szkolnej,

– zajęcia turystyczne i kulturalne, ciekawe wycieczki i wyjazdy zagraniczne (Paryż, Wenecja, Wiedeń, Berlin, Budapeszt), wyjścia do teatrów, koncerty muzyczne, wyjazdy na zieloną szkołę, wewnątrzszkolne projekty artystyczne, plenery, warsztaty florystyczne, biżuteryjne, obozy sportowe,

– otwartość na potrzeby uczniów, w tym niepełnosprawnych,

– nowoczesną bazę sportową.