Procedura biblioteki podczas epidemii

FUNKCJONOWANIE  BIBLIOTEKI PODCZAS  EPIDEMII

 1. Uczniowie mogą korzystać z księgozbioru zgodnie z godzinami zamieszczonymi na drzwiach biblioteki.
 2. Uczeń przed wejściem do biblioteki zakłada maseczkę i dezynfekuje ręce. Rekomenduje się  podawanie książek przez  nauczyciela bibliotekarza, możliwy jest też samodzielny wybór książek – po dezynfekcji rąk lub w rękawiczkach.
 3. W związku z sytuacją epidemiczną wstrzymuje się do odwołania  możliwość korzystania z komputerów, drukarki, kserokopiarki.
 4. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość – rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m.  
 5. Zwracane książki i czasopisma odkładane są na wyznaczone miejsce do kwarantanny.
 6. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania minimum na 2 dni.
 7. Bibliotekarz każdorazowo dezynfekuje blat, na którym leżały książki. Rekomenduje się dezynfekcję podłóg i klamek oraz częstsze mycie podłóg. Ponadto dezynfekcję stanowisk komputerowych i innych elementów peryferyjnych komputera po każdym czytelniku.
 8. Ogranicza się wolny dostęp do półek. W wypożyczalni mogą jednocześnie przebywać 2 osoby.
 9. Łącznicy biblioteczni lub wychowawcy mogą dostarczać nauczycielowi bibliotekarzowi do realizacji – „klasową listę zamówień”.
 10. W bibliotece może jednocześnie przebywać budynek A – 10 uczniów , budynek B – 9 uczniów ;

(wypożyczalnia – 2 osoby, czytelnia A – 6 osób, czytelnia B – 5 osób + A – 2 osoby ICIM);

 1. Podręczniki będą wydawane, wymieniane i oddawane przez uczniów: w klasie przez nauczyciela, wychowawcę lub nauczyciela bibliotekarza bądź na korytarzu przed wejściem do biblioteki (w drzwiach biblioteki za ochroną z pleksi).
 2. Czasopisma podawane są przez nauczyciela bibliotekarza, po użytkowaniu zostają odizolowane na minimum 2 dni.
 3. Biblioteka w razie potrzeby będzie rozwijała  kontakt  z czytelnikami poprzez internet (pytania, zamówienia książek) –  https://sp10.poznan.pl/  :

– zakładka – BIBLIOTEKA – katalog online,

– media społecznościowe – FB skrzynka wiadomości,

– komunikator – Librus. 

Czytelnicy mogą składać zamówienia książek drogą elektroniczną – Librus oraz skrzynka odbiorcza FB szkoły.

 

 

 

 

Instrukcja zwrotu podręczników do biblioteki.

Ile podręczników należy przygotować w komplecie do oddania:

– 4a  – 8 podręczników (5 uczniów – 9 ,ponieważ mają Plastykę)

– 5a  i 5b –  10 podręczników,

– 6a  – 9 podręczników,

 – 6b – 10 podręczników,

– 7a  – 12 podręczników,

 – 7b  – 10 podręczników (3 uczniów ma jeszcze Informatykę),

– 8a  – 12 podręczników (nie wszyscy mają j. niemiecki)

OP 2 – 4 podręczniki,

OP 3 – 9 podręczników (Kira -10)

Jeśli nie powrócimy do szkoły, oddawanie podręczników będzie wyglądało tak jak powyżej zwrot lektur. Termin od 15 czerwca – do końca roku szkolnego 2019/2020.

Proszę usunąć foliowe okładki, zapisane ołówkiem notatki, zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki – wyprostuj pogięte kartki, sklej rozdarcia. Przygotowane książki umieść w torbie foliowej. Przyklej do niej  kartkę z danymi: – imię, nazwisko, klasa i bieżąca data.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika jest możliwość odkupienia lub zapłacenia za książkę.

Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani dokonać wpłaty na podane konto do końca roku szkolnego 2019/2020.

„ Za zagubiony podręcznik (tytuł) ……………………………………………………………

  należy wpłacić na konto szkoły wg ceny wydawcy      (np. NOWA ERA, WSIP)

cena ………………………………

 Wpłaty dokonuje rodzic/opiekun/ ucznia na konto Szkoły Podstawowej nr 10 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu:

numer konta: 82 1020 4027 0000 1602 1263 9409

 W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do klasy …”, podając klasę (I – VIII), której dotyczy zwrot.”

 

Zapytania  o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących  zwrotów można też przesyłać:

–  na skrzynkę odbiorczą szkolnego Facebooka ,

 – na konto na Librusie,

– na konto Microsoft Teams

Ceny podręczników:
UWAGA – Prawie wszystkie podręczniki są z Nowej Ery oprócz tych . które są dodatkowo opisane w tabelce!

Klasy 1-3

   
Nowi Tropiciele – klasa 1 , jedna część 11,00
Nowi Tropiciele – klasa 1 , jedna część 12,00
Nowi Tropiciele – klasa 1 , jedna część 12,00
   
J. angielski New Adventure kl. 1 36,30
J. angielski New Adventure kl. 2 36,30
J. angielski New Adventure kl. 3 36,30
   

 

 Klasa 4

 

Język polski kl. 4 „Między nami” GWO 29,97
Matematyka z plusem  GWO 29,61
Przyroda kl. 4 30,00
Historia kl. 4 30,00
   
Lekcja muzyki kl. 4. 17,55
Plastyka kl. 4 17,00
Technika kl. 4 17,55
J. angielski kl. 4   Brainy  33,50
Informatyka kl.4 17,55

 

Klasa 5

 

Język polski kl. 5   „Między nami” GWO 29,97
Matematyka z plusem GWO 29,61
Historia kl. 5 31,00
Biologia kl. 5 32,00
Geografia kl. 5 32,00
Muzyka 5 17,00
Plastyka 5 17,00
Technika kl. 5 17,00
J. angielski kl. 5  Brainy 33,50
Informatyka 17,00

 

 Klasy 6

 

Język polski kl. 6  „Między nami” GWO 29,97
Matematyka z plusem GWO 29,61
Biologia kl. 6 32,00
Historia kl. 6 31,00
Lekcja muzyki kl. 6 17,91
Plastyka kl. 6 17,55
Technika kl. 6 17,91
J. angielski kl. 6  Brainy 33,50
Geografia kl. 6 32,00
Informatyka kl.6 17,91

 

 

 

 

Klasy 7, 8

 

Język polski kl. 7, 8  „Między nami” GWO 31,77
Matematyka z plusem    7, 8   GWO 31,86
Biologia kl. 7, 8 33,00
Chemia kl. 7, 8 33,00
Fizyka kl. 7, 8 33,00
Geografia kl. 7, 8 33,00
Historia kl. 7, 8, 33,00
Informatyka kl. 7 17,91
Muzyka kl 7 17,91
Plastyka kl. 7 17,91
WOS kl. 8 31,00
EdB, kl. 8 23,00
J. angielski  kl. 7, 8  All Clear  McMillan 33,50
J. Niemiecki kl.7, 8   Meine Deutschtour 33,00

 

 

Nauczyciel bibliotekarz

Sławomira Kostrzewska-Sworek